Engels   Frans   Duits  

 

Belangrijke informatie

Algemeen

LegalRail is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder

KvK-nummer 27324955

 

Vestigingsadres:      

Fuutlaan 12

NL 2566 SE Den Haag

 

Bezoekadres:

Koninginnegracht 19

2514 AB  Den Haag

 

Postadres:                

Postbus 82025 NL

2508 EA Den Haag

 

Beroepsaansprakelijkheidverzekering:
AON Statement VO10008xxxx

 

De advocaten van LegalRail zijn geregistreerd bij de Orde van Advocaten: www.advocatenorde.nl

Voor algemene vragen of opmerkingen kunt u bellen: +31 (0)6 2254 2203

 

Klachten

Indien u een klacht hebt over een declaratie of de specificatie van de werkzaamheden, over de kwaliteit van het werk van LegalRail of over de bejegening, kunt u zich wenden tot:

LegalRail

Mr. V.J.A. Sütő

Postbus 82025

2508 EA Den Haag

 

E-mail verkeer

Gebruik van internet en e-mail verkeer is niet altijd veilig. Het komt voor dat er valse e-mails in omloop zijn, zoals e-mails van courier@legalrail123.nl. Deze zijn niet van LegalRail. Indien u een e-mail hebt ontvangen die u niet vertrouwt, opent u deze dan niet. Bestanden daarin evenmin. U kunt telefonisch contact met LegalRail opnemen om de veiligheid van de betrokken mail te bespreken. Valse e-mails kunt u doorsturen naar valse-email@fraudehelpdesk.nl.

LegalRail accepteert geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch ontvangen en verzenden van berichten en / of digitale bestanden.