Engels   Frans   Duits  

 

Nieuws


Select a news category


Education

Publications

Media

Show all

Goede juridische bijstand vereist gespecialiseerde kennis. LegalRail hecht eraan als gespecialiseerd ‘spoorkantoor’ voorop te blijven lopen in kennis over spoorrecht. Het delen van deze kennis hoort daarbij. LegalRail draagt hieraan op verschillende manieren bij. LegalRail verzorgt Postacademisch onderwijs, vanuit LegalRail wordt regelmatig gepubliceerd en LegalRail is regelmatig in de media te vinden.

 

Publicaties/publications

LegalRail publiceert regelmatig op haar vakgebied in wetenschappelijke tijdschriften. Enkele wetenschappelijke publicaties (veelal in het Nederlands):

NTHR 2016:2   

V.J.A. Sütő, Spoorgoederenvervoer: vijftien jaar capaciteitsverdeling vanuit vergelijkend perspectief, p. 77-90


TVR 2015:4    
V.J.A. Sütő, De Wet lokaalspoor, p. 141-147


TVR 2014.1    
V.J.A. Sütő, Internationaal spoorvervoer via Nederland: verkrijgbaar via elke reizigersvervoerder, mits hij NS heet?     
Het Besluit Liberaliseringsrichtlijn getoetst.
Résumé via: http://njb.nl/Uploads/Magazine/PDF/NJB-1411.pdf (p. 46/47, NJB p. 732/733)


WPNR 2013:    
V.J.A. Sütő, De toegangsovereenkomst in het spoorvervoer, WPNR 6998 (2013), p. 1112-1121
Résumé via: http://www.recht.nl/vakliteratuur/milieurecht/aflevering/21228/weekblad-voor-privaatrecht-notariaat-en-registratie/2013/6998/  

TVR 2013.3     
V.J.A. Sütő & A.W. Hagdorn, Internationaal spoorvervoer, nationaal recht. Opvolgend vervoerder of hulppersoon? Grenzen aan het toepassingsbereik van de CIM, p. 72-77
(vakpubl.)    
Résumé via http://njb.nl/Uploads/Magazine/PDF/NJB13-29.pdf (p. 62/63, NJB p. 2012/2013)
 
Institut PSR:     
‘Social and Quality Criteria in Public Tenders and Concession contracts Concerning Regional Passenger Transport in the Netherlands’, in: PSR Institute, Die Organisation der Daseinsvorsorge im Binnenmarkt, Wenen: NVW Verlag GmbH, 2013 www.nwv.at (vakpubl.) http://www.psr-institut.at/wp/fachsymposium-daseinsvorsorge/

AM 2011:    
V.J.A. Sütő, ‘Een Europese spoorruimte: a railway dream?’, Actualiteiten Mededingingsrecht, 2011:2, p. 54-59;

PhD-thesis:    
Nieuw Vermogensrecht en rechtsvergelijking: reconstructie van een wetgevingsproces, Den Haag: BJU 2004 via
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/15469/proefschrift%20S%C3%BCt%C3%B6%202004.pdf?sequence=2


Indien u een kopie van een publicatie wilt, kunt u deze opvragen via info@legalrail.nl

 

In de (vak)pers

LegalRails advocaten zijn specialisten. Regelmatig zijn zaken waaraan zij bijdragen in het nieuws. Haar advocaten zijn veelgevraagde sprekers op congressen en symposia /

LegalRail’s advocates are specialists. The cases in which LegalRail is involved, are regular items on all kind of media. The advocates of LegalRail are frequently requested speakers at conferences and symposiums.

 

Gebruiksvergoeding / charges for the use of railway infrastructure

ProRail moet de tarieven voor het gebruik van het spoor door lichte treinen verlagen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt besloten na een klacht van Arriva, Connexxion, Syntus en Veolia

ProRail must reduce the tariffs for use of rail transport by light trains. That the Authority for Consumers & Markets decided following a complaint by:

 

Samengaan Keyrail en ProRail, beheerder spoorgoederenvervoer / management rail infrastructure for freight transport

Over infrastructuurbeheer goederenvervoer (management of freight transport)

 

Wet lokaal spoor (the Act concerning local railway infrastructure)

 

(mogelijke) aanleg van een spoorweg in Suriname / (possible) construction of a railway in Suriname:

      

Strafbaarstelling van machinisten / criminalisation of engine drivers

 

Spoormaterieel (rolling stock):

 

Toelating spoorvoertuigen en detectieproblematiek (acceptance of rolling stock and detection problems):

 

Marktconsultatie, concessieverlening en aanbesteding in de spoorbranche:

 

Vijf jaar OV-loket / Lustrum of Dutch authority for public transport passengers

 

De Wet vervoer gevaarlijke stoffen / Act on transport of dangerous goods:

 

Expertmeeting bij de Tweede Kamer over de spoorlijn Breda – Utrecht

 

 

LegalRail in radio-optredens (LegalRail in radio appearances - Dutch spoken):

 

Aanbesteding spoorvoertuigen

 

Toelating van spoorvoertuigen / acceptance of wagons and locomotives:

 

 

 

<<  <  1 2 3 >  >>