Engels   Frans   Duits  

 

Nieuws


Select a news category


Education

Publications

Media

Show all

Goede juridische bijstand vereist gespecialiseerde kennis. LegalRail hecht eraan als gespecialiseerd ‘spoorkantoor’ voorop te blijven lopen in kennis over spoorrecht. Het delen van deze kennis hoort daarbij. LegalRail draagt hieraan op verschillende manieren bij. LegalRail verzorgt Postacademisch onderwijs, vanuit LegalRail wordt regelmatig gepubliceerd en LegalRail is regelmatig in de media te vinden.

 

In de (vak)pers

LegalRails advocaten zijn specialisten. Regelmatig zijn zaken waaraan zij bijdragen in het nieuws. Haar advocaten zijn veelgevraagde sprekers op congressen en symposia /

LegalRail’s advocates are specialists. The cases in which LegalRail is involved, are regular items on all kind of media. The advocates of LegalRail are frequently requested speakers at conferences and symposiums.

 

Gebruiksvergoeding / charges for the use of railway infrastructure

ProRail moet de tarieven voor het gebruik van het spoor door lichte treinen verlagen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt besloten na een klacht van Arriva, Connexxion, Syntus en Veolia

ProRail must reduce the tariffs for use of rail transport by light trains. That the Authority for Consumers & Markets decided following a complaint by:

 

Samengaan Keyrail en ProRail, beheerder spoorgoederenvervoer / management rail infrastructure for freight transport

Over infrastructuurbeheer goederenvervoer (management of freight transport)

 

Wet lokaal spoor (the Act concerning local railway infrastructure)

 

(mogelijke) aanleg van een spoorweg in Suriname / (possible) construction of a railway in Suriname:

      

Strafbaarstelling van machinisten / criminalisation of engine drivers

 

Spoormaterieel (rolling stock):

 

Toelating spoorvoertuigen en detectieproblematiek (acceptance of rolling stock and detection problems):

 

Marktconsultatie, concessieverlening en aanbesteding in de spoorbranche:

 

Vijf jaar OV-loket / Lustrum of Dutch authority for public transport passengers

 

De Wet vervoer gevaarlijke stoffen / Act on transport of dangerous goods:

 

Expertmeeting bij de Tweede Kamer over de spoorlijn Breda – Utrecht

 

 

LegalRail in radio-optredens (LegalRail in radio appearances - Dutch spoken):

 

Aanbesteding spoorvoertuigen

 

Toelating van spoorvoertuigen / acceptance of wagons and locomotives:

 

 

 

Wettenbundel

 

LegalRail, mr. V.J.A. Sütő, heeft de wettenbundel Spoorrechtwetgeving samengesteld in samenwerking met mr. A. Ruyken, sectorhoofd bij het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, Hoofddirectie Juridische Zaken, afdeling Spoor & weg. Voorafgegaan door een korte introductie op het spoorrecht, is in deze wettenbundel de meest actuele wet- en regelgeving op spoorrechtelijk gebied te vinden. De bundel is te bestellen via: http://www.berghauserpont.nl/product/wetteksten-spoorrecht-2013

 

<<  <  1 2